Як дізнатися розшифровку отриманих телекомунікаційних послуг?

  Для перевірки нарахованої суми споживачі мають право звернутися до оператора та отримати безоплатно розшифровку рахунків за надані телекомунікаційні послуги за той розрахунковий період, до якого споживач має претензії.
   Це право гарантовано Законом України “Про телекомунікації”.

   За особистим зверненням споживача з урахуванням технічної можливості обладнання телекомунікаційної мережі нарахована до оплати сума за надані послуги повинна бути розшифрована тільки за той розрахунковий період, до якого споживач має претензії, із зазначенням номера абонента, якого викликав споживач, виду послуги, часу початку і закінчення кожного сеансу зв’язку, обсягу наданих послуг, суми коштів до сплати за кожний сеанс зв’язку. Телекомунікаційні послуги, які надаються знеособлено (анонімно), розшифровці не підлягають.

   До уваги споживачів, які не є абонентами, тобто отримують послуги на підставі договору, укладеного іншою особою:
   законодавством про телекомунікації встановлено вимоги щодо захисту інформації про споживача. Зокрема, інформація про надані послуги може бути надана абонентові, з кінцевого обладнання якого отримувалися послуги, його законному представникові, а також іншим особам за письмовою згодою абонента чи відповідно до закону.

fff

   Звертаємо увагу, що споживачам, які отримують телекомунікаційні послуги знеособлено (анонімно), без укладання письмового договору, рекомендується зареєструватись у оператора відповідно до пункту 3.2 Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 11.08.2011 № 393, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.09.2011 за № 1046/19784. З дати, коли така реєстрація була проведена, після надання згоди на обробку його даних, споживач має право на отримання від оператора інформації щодо облікових даних про себе та про надані йому телекомунікаційні послуги, в тому числі, на розшифрований рахунок.

ggg

   Також слід зазначити, що безоплатно розшифрований рахунок надається лише за той розрахунковий період, до якого споживач має претензії, а за інші періоди або на постійній основі розшифрований рахунок надається як платна послуга.