Не згоден з рахунками за послуги

Для перевірки нарахованої суми споживачі мають право звернутися до оператора та отримати безоплатно розшифрований рахунок за той розрахунковий період, до якого споживач має претензії. Слід зазначити, що телекомунікаційні послуги, які надаються знеособлено (анонімно), розшифровці не підлягають.

З’ясувати причину нарахувань, з якими не згодні, споживачі можуть у постачальника послуг. Серед великого різноманіття причин отримання незрозумілих споживачами рахунків можна зазначити недостатню обізнаність споживачів з умовами надання послуг, з тарифами та тарифними планами, некоректні налаштування кінцевого обладнання абонентом, доступ третіх осіб до кінцевого обладнання абонента, підключення незамовлених послуг або їх несвідоме замовлення тощо. Також причиною може бути зміна оператором тарифів та тарифних планів, збій автоматизованої системи розрахунків, некоректне інформування про послуги тощо.

Для оперативного вирішення питань щодо нарахувань споживачам доцільно в першу чергу звернутись до оператора, провайдера, який надав рахунок.

В подальшому у разі потреби споживач може звернутись до НКРЗІ з листом, до якого додати інформацію щодо свого звернення до оператора, провайдера.
Також якщо вбачається неналежне виконання оператором, провайдером телекомунікацій обов’язків за договором про надання телекомунікаційних послуг, споживач може звернутися до суду.
Якщо споживач вбачає шахрайство при наданні йому телекомунікаційних послуг чи здійсненні нарахувань за них, це питання вирішується за його зверненням до правоохоронних органів у порядку кримінального провадження.