Куди звертатись для вирішення питань отримання послуг?

(пункт 13 частини першої статті 32, пункт 6 частини першої статті 40 Закону України «Про телекомунікації», абзац 12 статті 18 Закону України «Про поштовий зв’язок», пункт 83 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295)

   З метою ефективного та швидкого розгляду питання, пов’язаного з отриманням телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв’язку, у першу чергу рекомендуємо звертатися до постачальника послуг – оператора, провайдера, з яким Вами укладено договір (письмовий або усний) про надання послуг зв’язку. Нагадуємо, що згідно з пунктом 6 частини першої статті 40 Закону України «Про телекомунікації» оператор, провайдер телекомунікацій несе перед споживачами за ненадання або неналежне надання телекомунікаційних послуг майнову відповідальність: у разі неусунення протягом однієї доби із зафіксованого моменту подання абонентом заявки щодо пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ споживача до послуги або знизило до неприпустимих значень показники якості телекомунікаційної послуги. Таким чином, якщо виникають питання погіршення якості або відсутності телекомунікаційної послуги, обов’язково слід зафіксувати відповідне звернення у постачальника послуги.

   Відповідно до пункту 83 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295, звернення споживачів про пошкодження телекомунікаційних мереж оператора, технічних засобів телекомунікацій провайдера приймаються відповідними службами оператора, провайдера за телефоном протягом не менш як 12 годин у робочий день (шість годин у суботу) і реєструються в окремому журналі, який повинен бути пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою оператора, провайдера (за наявності), або в окремому електронному журналі чи системі, що забезпечує обмежені права на доступ та внесення змін, а також відповідає вимогам законодавства щодо електронного документа. У журналі обліку звернень зазначається час їх подання, номер телефону та/або ідентифікаційний номер кінцевого обладнання, адреса споживачів, дата та час проведення перевірки, відмітка про причини пошкодження та його усунення (із зазначенням дати та часу).

   Якщо Ваше питання не вирішено оператором, провайдером, Ви можете звернутися до НКРЗІ, яка розглядає відповідно до законодавства звернення споживачів щодо надання та отримання послуг, отримує з цією метою від операторів, провайдерів необхідні документи та інформацію і вживає у межах повноважень заходів до захисту прав споживачів.

   Водночас повідомляємо, що згідно з пунктом 13 частини першої статті 32 Закону України «Про телекомунікації», абзацом 12 статті 18 Закону України «Про поштовий зв’язок» споживачі мають право оскарження неправомірних дій операторів, провайдерів телекомунікацій, операторів поштового зв’язку, зокрема, шляхом звернення до суду.