Припинення отримання послуг

Припинення надання послуг (послуги) – остаточне припинення оператором, провайдером надання споживачеві однієї/кількох або всіх послуг внаслідок припинення дії договору або зміни умов договору, а також у випадках, передбачених Законом України “Про телекомунікації” та Правилами.
Скорочення переліку послуг – зупинення надання оператором, провайдером послуг (послуги) на період та у випадках, передбачених Законом України “Про телекомунікації” та Правилами, із забезпеченням технічної можливості поновлення їх (її) надання абонентові.

 

Порядок скорочення переліку послуг, припинення їх надання визначено пунктами 52-56 Правил.

 

Припинення надання послуг (послуги) може здійснюватися:

1) за письмовою заявою абонента у строк, що не перевищує семи календарних днів з моменту отримання оператором заяви, якщо більший строк не зазначений у заяві, крім перенесення абонентського номера;

2) за ініціативою оператора, провайдера у разі:

  •   непогашення заборгованості з оплати послуг у строк, зазначений у попередженні оператора, провайдера;
   •   коли абонент протягом не менш як трьох місяців з моменту активації картки та/або останнього сеансу отримання послуги не користувався послугами, на які не нараховується щомісячна плата та які потребують постійного використання додаткових ресурсів телекомунікаційних мереж (для послуг рухомого (мобільного) зв’язку), за умови попередження абонента не менш як за десять робочих днів;     •   зафіксованого актом про порушення правил надання і отримання телекомунікаційних послуг факту порушення споживачем вимог підпунктів 2-5, 51, 13 і 14 пункту 36 цих Правил;
     •   порушення умов договору у випадках і порядку, визначених договором відповідно до законодавства;
     •   припинення діяльності з надання послуг з попередженням НКРЗІ і споживачів не пізніше ніж за три місяці до припинення