Послуга ППН

Основні терміни та визначення

Перенесення абонентського номера – телекомунікаційна послуга, що надається абоненту за його заявою, яка полягає у збереженні за абонентом номера, наданого йому оператором телекомунікацій з метою використання його в мережі іншого оператора телекомунікацій.

Приклад:

   номер абонента 050 999 99 99 оператора ПрАТ «ВФ Україна», при здійсненні переносу до мережі іншого оператора залишається 050 999 99 99;

   номер абонента 068 888 88 88 оператора ПрАТ «Київстар», при здійсненні переносу до мережі іншого оператора залишається 068 888 88 88;

   номер абонента 094 777 77 77 оператора ТОВ «Інтертелеком», при здійсненні переносу до мережі іншого оператора залишається 094 777 77 77;

   номер абонента 063 666 66 66 оператора ТОВ «лайфселл», при здійсненні переносу до мережі іншого оператора залишається 063 666 66 66;

   номер абонента 091 555 55 55 оператора ТОВ «ТриМоб», при здійсненні переносу до мережі іншого оператора залишається 091 555 55 55.

 

Оператор-донор – оператор телекомунікацій, з діапазону номерного ресурсу якого здійснюється перенесення абонентського номера за заявою абонента та в мережі якого надавались телекомунікаційні послуги за цим абонентським номером до його перенесення.

Приклад:

   для абонента, що має номер 050 ХХХ ХХ ХХ або 066 ХХХ ХХ ХХ або 095 ХХХ ХХ ХХ або 099 ХХХ ХХ ХХ та бажає перенести свій номер до мережі іншого оператора, оператором-донором є ПрАТ «ВФ Україна»;

   для абонента, що має номер 067 ХХХ ХХ ХХ або 068 ХХХ ХХ ХХ або 096 ХХХ ХХ ХХ або 097 ХХХ ХХ ХХ або 098 ХХХ ХХ ХХ та бажає перенести свій номер до мережі іншого оператора, оператором-донором є ПрАТ «Київстар»;

   для абонента, що має номер 094 ХХХ ХХ ХХ та бажає перенести свій номер до мережі іншого оператора, оператором-донором є ТОВ «Інтертелеком»;

   для абонента, що має номер 063 ХХХ ХХ ХХ або 073 ХХХ ХХ ХХ або 093 ХХХ ХХ ХХ та бажає перенести свій номер до мережі іншого оператора, оператором-донором є ТОВ «лайфселл»;

   для абонента, що має номер 091 ХХХ ХХ ХХ та бажає перенести свій номер до мережі іншого оператора, оператором-донором є ТОВ «ТриМоб»;

   для абонента, що має номер 092 ХХХ ХХ ХХ та бажає перенести свій номер до мережі іншого оператора, оператором-донором є ПрАТ «Телесистеми України».

Базове надання телекомунікаційних послуг – надання телекомунікаційних послуг абоненту оператором телекомунікацій, в мережі якого абонент отримує телекомунікаційні послуги на момент подання заяви на ППН.

Базовий оператор – оператор телекомунікацій, у мережі якого забезпечується базове надання телекомунікаційних послуг.

 

Оператор-отримувач – оператор телекомунікацій, якому подано заяву на ППН та до мережі якого здійснюється перенесення абонентського номера.

Приклад:

   Абонент оператора ПрАТ «ВФ Україна» з номером 050 ХХХ ХХ ХХ бажає здійснити перенесення свого абонентського номера до мережі іншого оператора, наприклад, ПрАТ «Київстар».

   Задля цього, абонент звертається з відповідною заявою на перенесення абонентського номера до оператора ПрАТ «Київстар» (в даному випадку оператор ПрАТ «Київстар» є оператором-отримувачем).

   Після завершення перенесення абонентського номера до мережі оператора ПрАТ «Київстар» та початку надання абоненту телекомунікаційних послуг, оператор ПрАТ «Київстар» змінює свій статус з оператора-отримувача на базового оператора, як такого, що здійснює базове надання телекомунікаційних послуг абоненту.

   Якщо, через якийсь час зазначений абонент з номером 050 ХХХ ХХ ХХ забажає здійснити перенесення свого абонентського номера з мережі ПрАТ «Київстар» до мережі іншого оператора, наприклад, ТОВ «лайфселл», то він має діяти так само. Подання до оператора-отримувача (у даному разі це оператор ТОВ «лайфселл») заяви на перенесення абонентського номера. Після завершення перенесення та початку базового надання телекомунікаційних послуг ТОВ «лайфселл» стає базовим оператором.

Адміністратор* – організація, яка визначена НКРЗІ відповідно до законодавства для здійснення централізованого технічного адміністрування перенесених абонентських номерів.

*Відповідно до рішення НКРЗІ від 25.11.2014 № 777 адміністратором є Державне підприємство «Український державний центр радіочастот».

Права та обов’язки

Оператор телекомунікацій, що надає послуги рухомого (мобільного) зв’язку повинен надавати абонентам ППН у межах території України відповідно до ліцензії.

При наданні ППН та телекомунікаційних послуг абонентам за перенесеним абонентським номером оператор телекомунікацій повинен:

 • інформувати абонентів через засоби масової інформації, веб-сайт, пункти обслуговування споживачів або у будь-який інший спосіб про умови і порядок надання ППН;
 • надавати телекомунікаційні послуги на рівних та недискримінаційних умовах абонентам у своїй мережі з власним номерним ресурсом та тим абонентам, які перенесли свої абонентські номери в мережу цього оператора;
 • застосовувати вибрані абонентом тарифні плани оператора-отримувача, доступні для підключення на момент перенесення номера;
 • забезпечувати відповідно до законодавства захист персональних даних про абонента, отриманих при замовленні чи наданні послуг;
 • здійснювати маршрутизацію трафіку (викликів голосової телефонії, коротких текстових (SMS) та мультимедійних (MMS) повідомлень) на перенесені абонентські номери;
 • у випадку, коли перенесення абонентських номерів потребує заміни кінцевого обладнання, яке використовує абонент, здійснювати інформування абонента при отриманні від нього заяви на перенесення абонентського номера щодо необхідних технічних характеристик кінцевого обладнання, яке може використовуватись для отримання послуг у мережі оператора-отримувача, а також у разі можливості про тип та умови придбання такого кінцевого обладнання.

 

До завершення перенесення номера базовий оператор зобов’язаний надавати телекомунікаційні послуги абоненту, який подав заяву про перенесення номера, недискримінаційно, за встановленими показниками якості, за тарифами і на умовах, які були визначені договором про надання телекомунікаційних послуг із цим абонентом.

Перенесення абонентського номера у мережах рухомого (мобільного) зв’язку відбувається протягом 3 робочих днів, за винятком випадку, коли абонент вказує у заяві пізніший строк перенесення абонентського номера (номерів), який не може перевищувати 30 днів.

ППН абоненту надається за плату, розмір якої встановлює оператор-отримувач.

Абонент, який бажає отримати ППН, звертається до оператора-отримувача із заявою, оформленою одним з таких способів:

 • в письмовому вигляді до пункту обслуговування абонентів оператора-отримувача;
 • дистанційно з використанням засобів зв’язку за допомогою телефону або з заповненням інтерактивної форми заяви на офіційному веб-сайті оператора-отримувача.

Абонент має право відмовитись від поданої ним заяви про перенесення абонентського номера, повідомивши про це оператора-отримувача в такий самий спосіб, яким подавав заяву, у строк, що не перевищує половину строку на здійснення перенесення абонентського номера

Організація ППН здійснюється оператором-отримувачем. У разі ненадання або неналежного надання ППН абонент звертається до оператора-отримувача для усунення таких порушень.

 

Оператор-отримувач роз’яснює абоненту: 

 • його права та обов’язки;
 • умови надання телекомунікаційних послуг за обраним тарифним планом;
 • порядок, умови та вартість надання ППН, зазначаючи період часу, протягом якого не надаватимуться телекомунікаційні послуги за відповідним абонентським номером, та конкретний момент завершення перенесення цього номера.

Порядок оплати і форма розрахунків за надання телекомунікаційних послуг після завершення перенесення абонентського номера визначаються договором про надання телекомунікаційних послуг відповідно до законодавства.

Перед встановленням з’єднання з перенесеними абонентськими номерами оператор рухомого (мобільного) зв’язку повідомляє абонента, що викликає, шляхом надання відповідного акустичного сигналу та голосового повідомлення, про дзвінок на перенесений абонентський номер.

Хто може отримати ППН?

Право на ППН мають абоненти, які отримують телекомунікаційні послуги на умовах письмового договору про надання телекомунікаційних послуг або зареєстровані в оператора-донора відповідно до Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, затвердженого рішенням НКРЗІ.

Для можливості отримання ППН знеособлений абонент має зареєструватися

Алгоритм отримання ППН

Перший крок:

Зареєстрований абонент, який бажає отримати ППН, звертається до оператора-отримувача із заявою:

  в письмовому вигляді до пункту обслуговування абонентів оператора-отримувача

  або дистанційно за допомогою телефону або з заповненням інтерактивної форми заяви на веб-сайті оператора-отримувача.

Оператор-отримувач фіксує дату та час отримання заяви.

 

Другий крок:

Оператор-отримувач протягом 8 робочих годин з моменту реєстрації заяви абонента на перенесення абонентського номера, робить запит до базового оператора щодо можливості здійснення перенесення цього абонентського номера.

Оператор–отримувач має подати запит протягом 8 робочих годин (1 робочий день).

 

Третій крок:

Базовий оператор протягом 8 робочих годин з моменту отримання відповідного запиту від оператора-отримувача інформує оператора-отримувача про можливість надання ППН за певним абонентським номером або про підстави для відмови в перенесенні абонентського номера.

Протягом 8 робочих годин (2 робочий день).

 

Четвертий крок:

 

 

Приклад подання заяви в робочий день.

 

Приклад подання заяви в неробочий день (в ел. формі).

Підстави для відмови у отриманні ППН

Абоненту рухомого (мобільного) зв’язку відмовляється у ППН у наступних випадках:

 • абонент отримує телекомунікаційні послуги знеособлено;
 • право користування абонентським номером, на перенесення якого подана заява, належить іншій особі, або якщо на підставах, визначених законодавством, за цим номером припинено надання послуг абоненту, який заявляє про бажання його перенести;
 • абонент, який бажає перенести номер, під час перенесення абонентського номера подав заяву про перенесення цього самого абонентського номера іншому оператору-отримувачу;
 • після останнього перенесення абонентського номера не минуло 30 календарних днів;
 • абонентом у заяві про перенесення абонентського номера зазначено неповні та/або недостовірні дані.

Нормативно-правова база

Закон України «Про телекомунікації»;

Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджені постановою КМУ від 11.04.2012 295;

Порядок надання послуг із перенесення абонентських номерів, затверджений рішенням НКРЗІ від 31.07.2015 № 394 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.08.2015 за № 1019/27464;

Порядок реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, затверджений рішенням НКРЗІ № 607 від 28.11.2017 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.02.2018 за № 145/31597;

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 24.06.2015 № 355 «Про затвердження Технічних вимог до телекомунікаційних мереж загального користування України щодо забезпечення надання телекомунікаційної послуги перенесення абонентського номера», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.07.2015 за № 872/27317;

Рішення НКРЗІ від 16.10.2018 № 543 «Про визначення строків початку впровадження послуг із перенесення абонентських номерів на телекомунікаційних мережах рухомого (мобільного) зв’язку, включаючи створення локальних баз даних операторів телекомунікацій, що надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, та їх підключення до централізованої бази даних», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02.11.2018 за 1247/32699.

Відповіді на часті питання

Питання 1: Де взяти бланк заяви на перенесення абонентського номера?

Відповідь: Заява на перенесення абонентського номера розміщена на сайті оператора-отримувача, яку можна заповнити он-лайн, або наявна в паперовому вигляді в представництвах оператора-отримувача.

 

Питання 2: Хто повинен надати вичерпну інформацію споживачу про перенесення абонентського номера?

Відповідь: Оператор-отримувач повинен надати вичерпну інформацію споживачу про перенесення його абонентського номера.

 

Питання 3: Де можна знайти інформацію, яким оператором – отримувачем обслуговується номер абонента, якому я телефоную?

Відповідь: На відповідній сторінці веб-сайту ДП “Український державний центр радіочастот”.

 

Питання 4: Як я дізнаюсь про те, що номер, на який я телефоную, перенесено іншому оператору?

Відповідь:  Під час дзвінка Ви отримаєте акстичний сигнал та голосове повідомлення, що даний номер перенесено в мережу іншого оператора з зазначенням його назви.

 

Питання 5: Чи передається автоматично під час перенесення номера пакет додаткових послуг від одного оператора іншому?

Відповідь: Ні.