Почати отримувати послугу

Обрати постачальника послуг

Обрати постачальника послуг

Вірний вибір постачальника телекомунікаційних послуг – це безсумнівно найважливіша умова надійного користування послугами, адже саме від оператора, провайдера телекомунікацій насамперед залежить якість і ефективність роботи тих послуг, якими користується споживач, зокрема послуги радіо, телебачення, мобільного або фіксованого зв’язку чи доступу до мережі Інтернет.

При обранні постачальника телекомунікаційних послуг радимо в першу чергу визначитися які саме послуги та в якому обсязі Ви бажаєте отримати від постачальника, а також обсяг коштів, який планується витрачати на користування цими послугами.
Отже:
– З’ясуйте які постачальники пропонують телекомунікаційні послуги у Вашому районі (користуйтеся інформацією з Інтернету, преси, оголошень, спитайте друзів, знайомих, сусідів тощо) та переконайтеся у можливості того чи іншого оператора, провайдера надавати послуги у конкретному будинку та квартирі.
– Зверніть увагу на включення обраного Вами постачальника до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, який розміщений на офіційному веб-порталі НКРЗІ.
– Уважно ознайомтеся з пропозиціями обраного оператора, провайдера, тарифними планами, умовами надання, порядком оплати послуг, а також з умовами публічного договору або затвердженою формою договору на надання певних видів послуг, які згідно з пунктами 28 та 29 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295 повинні бути оприлюднені на офіційному веб-сайті постачальника послуг та в місцях продажу послуг, а також відповідати Основним вимогам до договору про надання телекомунікаційних послуг, затвердженим рішенням НКРЗІ від 29.11.2012 № 624 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 р. за № 2150/22462.

– Перевірте наявність, зручність розташування, графік роботи центрів по роботі зі споживачами, графік роботи та доступність телефонних ліній підтримки, можливість звернутися для вирішення питань, що виникають в процесі користування послугами, через мережу Інтернет (можливо через сервіси Skype, Viber, спеціалізований чат тощо).

Також радимо ознайомитися з відгуками щодо роботи постачальника послуг на незалежних сайтах, не соромитись поцікавитись у друзів, колег, знайомих, які користуються послугами обраного Вами постачальника, адже думка споживача може сказати дуже багато про якість роботи того чи іншого постачальника телекомунікаційних послуг.


Що треба знати перед тим як укласти договір

Інформація про постачальника

Відповідно до законодавства про телекомунікації, суб’єкт господарювання, який не включений до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, не має права надавати споживачам телекомунікаційні послуги.

Перевірити постачальника послуг на наявність у Реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій споживачі можуть на сайті НКРЗІ за посиланням http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=55&language=uk.  

   До укладення договору та під час надання послуг оператор, провайдер зобов’язаний безоплатно надати споживачеві для ознайомлення вичерпну інформацію про зміст, якість, вартість та порядок надання послуг, зокрема:
1) найменування, державну реєстрацію, місцезнаходження оператора, провайдера, режим роботи його сервісних служб та пунктів продажу послуг;
2) включення оператора, провайдера до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій;
3) номер та строк дії ліцензії у випадках, встановлених Законами України “Про телекомунікації” та “Про радіочастотний ресурс України”;
4) перелік послуг, що пропонуються оператором, провайдером;
5) умови надання послуг, у тому числі умови публічного договору (в разі їх визначення);
6) порядок зміни умов надання, скорочення переліку послуг та припинення їх надання;
7) встановлені відповідно до законодавства значення показників якості послуг, що надаються оператором, провайдером;
8) тарифи, тарифні плани на послуги із зазначенням мінімального строку їх дії, пільги з надання та оплати послуг;
9) умови і порядок оплати;
91) умови виконання благодійного телекомунікаційного повідомлення, що визначаються на підставі відповідного договору приєднання, із зазначенням телефонного номера, виділеного для збору коштів на цілі благодійної діяльності;

10) загальні вимоги щодо підключення та використання кінцевого обладнання абонента, а також на запит споживача – вимоги щодо підключення та використання певного кінцевого обладнання в телекомунікаційній мережі оператора;
11) порядок (правила) користування кінцевим обладнанням та відповідальність за його порушення (у разі надання послуг у пунктах колективного користування та за допомогою таксофонів);
12) напрямки, за якими встановлено автоматичний міжміський та міжнародний телефонний зв’язок, коди населених пунктів (у разі надання послуг міжміського та міжнародного телефонного зв’язку);
13) територію покриття телекомунікаційною мережею оператора, в тому числі на вимогу споживача із зазначенням населених пунктів;
14) перелік країн, з якими організований міжнародний телефонний зв’язок та в яких надається роумінг;
15) номери телефонів, адреси веб-сайтів сервісних служб оператора, провайдера;
16) Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295;
17) порядок розгляду звернень споживачів.

   Зазначена інформація повинна надаватися споживачеві у доступній формі шляхом розміщення у місцях продажу послуг, пунктах колективного користування, довідково-інформаційних, сервісних службах оператора, провайдера, на його веб-сайті. Крім того, на вимогу споживача може надаватися інша інформація про надання послуг відповідно до законодавства.

Така інформація додатково може доводитися операторами, провайдерами до відома споживачів через засоби масової інформації, в інший спосіб, що не суперечить законодавству.

Якість

Якість послуги – сукупність споживчих властивостей послуги (безперервність, доступність тощо), що визначають її здатність задовольнити потреби споживача і характеризуються встановленими показниками.

Законодавство про телекомунікації зобов’язує операторів телекомунікацій надавати телекомунікаційні послуги за встановленими показниками якості і забороняє включати до договору положення, що передбачають встановлення значення показників якості послуг, які гірші за визначені нормативно-правовими актами та нормативними документами у сфері телекомунікацій (http://www.nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=88&language=uk).

До укладення договору оператор, провайдер зобов’язаний безоплатно надати споживачеві для ознайомлення вичерпну інформацію про значення показників якості послуг, що надаються оператором, провайдером.

Така інформація надається шляхом розміщення довідково-інформаційних, сервісних службах оператора, провайдера,  на його веб-сайті,  у місцях продажу послуг, пунктах колективного користування, через засоби масової інформації, в інший спосіб, що не суперечить законодавству.

Значення показників якості та/чи інші технічні параметри надання послуг мають бути обов’язково зазначені у договорі як окремі вимоги.

Зокрема, у договорі обов’язково зазначаються мінімальні швидкості передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету для фіксованого зв’язку або розраховані максимальні швидкості передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету для рухомого (мобільного) зв’язку.


Показники якості послуг, що надаються оператором, провайдером, є важливим аргументом для споживача при виборі постачальника послуг.

Сервісні центри, графік роботи

Законодавством про телекомунікації визначено, що оператори, провайдери забезпечують сервісне обслуговування споживачів, утворюють сервісні служби та визначають режим їх роботи з урахуванням інтересів споживачів.

Графік роботи сервісних служб законодавством не встановлено, він визначається операторами, провайдерами самостійно.

До укладення договору оператор, провайдер зобов’язаний безоплатно надати споживачеві для ознайомлення вичерпну інформацію, зокрема, про номери телефонів та адреси веб-сайтів сервісних служб оператора, провайдера, а також порядок розгляду звернень споживачів.

Зазначена інформація повинна надаватися споживачеві у доступній формі шляхом розміщення

у місцях продажу послуг,

у пунктах колективного користування,

довідково-інформаційних, сервісних службах оператора, провайдера,

на веб-сайті оператора, провайдера.

Крім того, на вимогу споживача може надаватися інша інформація про надання послуг відповідно до законодавства.

Така інформація додатково може доводитися до відома споживачів через засоби масової інформації, в інший спосіб, що не суперечить законодавству.

Враховуючи зазначене, щодо сервісних центрів та графіку їх роботи споживачі можуть звертатися до операторів, провайдерів телекомунікацій

Вартість послуги

   До укладення договору оператор, провайдер зобов’язаний безоплатно надати споживачеві для ознайомлення вичерпну інформацію, зокрема, про вартість надання послуг.

  Зазначена інформація повинна надаватися споживачеві у доступній формі шляхом розміщення у місцях продажу послуг, пунктах колективного користування, довідково-інформаційних, сервісних службах оператора, провайдера, на його веб-сайті.

   Інформація про вартість послуги, яка оприлюднюється, повинна включати в себе відомості про податок на додану вартість та інші обов’язкові збори (платежі) відповідно до законодавства.

   Вартість послуги зазначається у разі застосування:
   тарифів, що залежать від обсягу послуги, – за одну тарифну одиницю;

   тарифів, що передбачають необмежене отримання чи передачу інформації, – за інтервал часу, протягом якого можливе таке отримання чи передача.

   У разі коли процес надання та отримання послуги охоплює проміжок часу, протягом якого застосовуються різні тарифи, вартість послуги визначається за тарифом, що діяв на початку її надання.

Обсяг послуги, що тарифікується і надана протягом сеансу зв’язку, визначається:

голосової послуги – з моменту фіксації технічними засобами телекомунікацій сигналу відповіді сторони, яка викликається, до моменту фіксації сигналу відбою з’єднання однієї із сторін відповідно до даних автоматизованих систем розрахунків за послуги

послуги з передачі даних – від передачі чи отримання першого байта даних до передачі чи отримання останнього байта даних кінцевим обладнанням абонента (у тому числі службових даних)

 

До кінцевого обладнання споживача, сигнал відповіді якого прирівнюється до відповіді сторони, яка викликається, належать:

модем чи факсимільний апарат, що працює у режимі автоматичного приймання інформації

кінцеве обладнання з автовідповідачем

 

кінцеве обладнання з автоматичним визначником номера

 

голосова поштова скринька

 

будь-яке інше кінцеве обладнання, що забезпечує можливість обміну інформацією без фізичного втручання споживача, який викликається

 

таксофон

 

 

 

ОПЕРАТОРУ, ПРОВАЙДЕРУ ЗАБОРОНЕНО:

1) стягувати із споживача окрему плату за роботи і послуги, які не є самостійними і призначені для забезпечення належної якості послуг, а також з усунення пошкодження телекомунікаційної мережі, що виникло не з вини споживача;
2) тарифікувати технологічні операції, пов’язані з отриманням послуг, у тому числі набір номера, отримання сигналу посилання виклику, тонового сигналу зайнятості та відбій з’єднання;
3) стягувати плату за встановлення з’єднання у разі нульової тривалості послуги;
4) стягувати плату за послугу, яку споживач не замовляв;
5) перетворювати внесені на особовий рахунок абонента кошти в бонуси, бали тощо

 

Порядок надання послуги

Порядок надання та отримання телекомунікаційних послуг встановлено статтею 63 Закону України “Про телекомунікації”. Крім того, відносини між операторами, провайдерами телекомунікацій та споживачами послуг врегульовано Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 11.04.2012 № 295.

Телекомунікаційні послуги надаються відповідно до законодавства.

Умови надання телекомунікаційних послуг:

1) укладення договору між оператором, провайдером телекомунікацій і споживачем телекомунікаційних послуг відповідно до основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, установлених НКРЗІ;

2) оплата замовленої споживачем телекомунікаційної послуги.

 

Пільги з надання та оплати телекомунікаційних послуг надаються операторами, провайдерами телекомунікацій споживачам відповідно до законодавства України. Пільги надаються споживачам за місцем проживання, з дня пред’явлення документа, що підтверджує право на пільги.

 

Інформація щодо пільг повинна надаватися операторами, провайдерами споживачам у доступній формі шляхом розміщення у місцях продажу послуг, пунктах колективного користування, довідково-інформаційних, сервісних службах оператора, провайдера, на його веб-сайті.

   

 

Держава гарантує споживачам універсальне обслуговування, тобто забезпечення універсального доступу до телекомунікаційних мереж загального користування для надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг нормованої якості за регульованими державою тарифами.

Універсальний доступ до телекомунікаційних мереж повинен відповідати таким вимогам:
1) забезпечення за вимогою споживача з’єднання його кінцевого обладнання з телекомунікаційними мережами загального користування за регульованими державою тарифами;
2) телекомунікаційні мережі загального користування, до яких підключається кінцеве обладнання споживачів, повинні забезпечувати підтримання:
   голосової телефонії (здійснення й одержання зонових, міжміських, міжнародних дзвінків),
   факсимільний зв’язок,
   передачу даних на рівні, достатньому для доступу споживачів до мережі Інтернет;
3) при забезпеченні універсального доступу вартість підключення до телекомунікаційної мережі загального користування не залежить від технології доступу або способу підключення.

 

ОПЕРАТОРУ, ПРОВАЙДЕРУ ЗАБОРОНЕНО:

⇒ встановлювати обмеження у з’єднанні з будь-яким абонентом телекомунікаційної мережі загального користування або телекомунікаційної мережі іншого оператора, а також службами екстреного виклику;

⇒ надавати без згоди споживача контент-послуги;

⇒ визначати такий порядок надання послуг, який може призвести до обмеження чи погіршення прав споживача або створення нерівних умов для сторін договору;

⇒ встановлювати значення показників якості послуг гірші, ніж ті, що визначені нормативно-правовими актами та нормативними документами у сфері телекомунікацій.

Тарифи

Пакети послуг

Тарифи, які встановлюються постачальниками послуг

Тарифи, що встановлює держава

Договір

Які бувають договори

(пункти 3, 28, 29, 30  Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295)

Що таке договір

Договір про надання послуг  – правочин, укладений між споживачем і оператором, провайдером, за яким оператор, провайдер зобов’язується на замовлення споживача надавати послуги, а споживач – їх оплачувати (якщо інше не передбачено договором).

Договір про надання телекомунікаційних послуг (далі – договір) укладається між споживачем та оператором, провайдером, відомості про якого  містяться в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій та мають ліцензії та/або дозвіл, необхідність отримання яких визначена законом, і з урахуванням положень Правил та інших нормативно-правових актів.

Договори можуть бути  про надання певних видів послуг  або публічні 

 публічний договір це договір в якому оператор, провайдер  бере на себе обов’язок надання послуг кожному, хто до них звернеться

– умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги;
– оператор, провайдер не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення публічного договору, якщо інше не встановлено законом;

– оператор, провайдер не має права відмовитися від укладення публічного договору за наявності у нього можливостей надання споживачеві відповідні послуги;
– у разі необґрунтованої відмови оператора, провайдера від укладення публічного договору він має відшкодувати збитки, завдані споживачеві такою відмовою.

 

Яким чином можуть укладатися договори

Договори на отримання телекомунікаційних послуг можуть бути укладені в усній чи письмовій формі. 

Підтвердження вчинення усного правочину оформляється квитанцією, товарним чи касовим чеком, квитком, талоном або іншими документами.

Абонент, який отримує послуги без укладення договору в письмовій формі, може зареєструватися в оператора, провайдера, надавши йому персональні дані згідно із законом у порядку, встановленому НКРЗІ.

Договір із споживачем про надання загальнодоступних послуг може бути укладений за бажанням споживача в письмовій формі шляхом оформлення єдиного документа, підписаного сторонами.

 

Форми договору про надання певних видів послуг та умови публічного договору оператор, провайдер повинен оприлюднити на своєму веб-сайті і в місцях продажу послуг.

Основні вимоги до договору

(п. 1 частини другої статті 63 Закону України «Про телекомунікації», «Основні вимоги до договору про надання телекомунікаційних послуг», затверджені рішенням НКРЗІ від 29.11.2012 № 624 та за реєстровані в Мінюсті України 24.12.2012 за № 2150/22462, Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджені постановою Кабінету Міністрів України 11.04.2012 № 295)

 

Договір повинен містити:

• дату та місце укладання;

• реквізити сторін договору (у разі письмової форми договору);

• відомості про включення оператора, провайдера до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій;

• предмет та окремі умови договору;

• організаційні та технічні умови надання послуг;

• права та обов’язки сторін;

• тарифи, тарифні плани на послуги (пакети послуг) та порядок розрахунків за них;

• строк дії договору, внесення змін та припинення його дії;

• особливості відносин при наданні контент-послуг;


• Порядок розгляду спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання договору;

• інші умови, що не суперечать законодавству.

 

При укладенні договору кожна зі сторін повинна
надати іншій стороні на вимогу завірені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують правовий статус, обов’язкові реквізити та повноваження осіб, що укладають договір.
 Оператор (провайдер) має право пересвідчитися у повноваженнях фізичної особи, що підписує договір з боку споживача, та вимагати у зв’язку з цим пред’явлення оригінала документа, що посвідчує особу

 

На що звернути увагу при укладанні договору

(пункт 15 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295; пункт 2.3 Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗІ від 29.11.2012 № 624 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.12.2012 за № 2150/22462)

Відповідно до пункту 4 частини першої та частини другої статті 39 Закону України “Про телекомунікації” оператори, провайдери телекомунікацій зобов’язані надавати споживачам вичерпну інформацію, необхідну для укладення договору, а також щодо телекомунікаційних послуг, які вони надають

До укладення договору та під час надання послуг оператор, провайдер зобов’язаний безоплатно надавати споживачеві для ознайомлення вичерпну інформацію про зміст, якість, вартість та порядок надання послуг, зокрема:

1) найменування, державну реєстрацію, місцезнаходження оператора, провайдера, режим роботи його сервісних служб та пунктів продажу послуг;

2) включення оператора, провайдера до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій;

3) номер та строк дії ліцензії у випадках, встановлених Законом України “Про радіочастотний ресурс України”;

4) перелік послуг, що пропонуються оператором, провайдером;

5) умови надання послуг, у тому числі умови публічного договору (в разі їх визначення);

6) порядок зміни умов надання, скорочення переліку послуг та припинення їх надання;

7) встановлені відповідно до законодавства значення показників якості послуг, що надаються оператором, провайдером;

8) тарифи, тарифні плани на послуги із зазначенням мінімального строку їх дії, пільги з надання та оплати послуг;

9) умови і порядок оплати послуг;

91) умови виконання благодійного телекомунікаційного повідомлення, що визначаються на підставі відповідного договору приєднання, із зазначенням телефонного номера, виділеного для збору коштів на цілі благодійної діяльності;

10) загальні вимоги щодо підключення та використання кінцевого обладнання абонента, а також на запит споживача – вимоги щодо підключення та використання певного кінцевого обладнання в телекомунікаційній мережі оператора;

11) порядок (правила) користування кінцевим обладнанням та відповідальність за його порушення (у разі надання послуг у пунктах колективного користування та за допомогою таксофонів);

12) напрямки, за якими встановлено автоматичний міжміський та міжнародний телефонний зв’язок, коди населених пунктів (у разі надання послуг міжміського та міжнародного телефонного зв’язку);

13) територію покриття телекомунікаційною мережею оператора, в тому числі на вимогу споживача із зазначенням населених пунктів;

14) перелік країн, з якими організований міжнародний телефонний зв’язок та в яких надається роумінг;

15) номери телефонів, адреси веб-сайтів сервісних служб оператора, провайдера;

16) ці Правила;

17) порядок розгляду звернень споживачів.

Зазначена інформація повинна надаватися споживачеві у доступній формі шляхом розміщення у місцях продажу послуг, пунктах колективного користування, інформаційно-довідкових, сервісних службах оператора, провайдера, на його веб-сайті. Крім того, на вимогу споживача може надаватися інша інформація про надання послуг відповідно до законодавства.

Інформація додатково може доводитися до відома споживачів через засоби масової інформації, в інший спосіб, що не суперечить законодавству.

Забороняється включати до договору положення, що передбачають:

передачу у власність споживачу обмежених телекомунікаційних ресурсів (радіочастотного, номерного тощо), використання яких здійснюється на підставі відповідних дозволів;

стягнення зі споживача окремої плати за роботи і послуги, які не є самостійними і призначені для забезпечення належної якості послуг, ліквідації пошкоджень або аварій на телекомунікаційній мережі, що виникли не з вини споживача;

отримання та/або оплату споживачем послуг, які він не замовляв;

стягнення зі споживача плати за отримання від оператора, провайдера рахунків за надані послуги та розшифровок нарахованої до оплати суми за той розрахунковий період, до якого споживач має претензії;

стягнення оператором зі споживача плати за доступ до телекомунікаційних мереж загального користування для виклику пожежної охорони, міліції, швидкої допомоги, аварійної служби газу, служби екстреної допомоги населенню за телефонами відповідно 101, 102, 103, 104 і 112 або скорочення переліку таких послуг, а також для надсилання благодійного телекомунікаційного повідомлення;

встановлення обмеження споживача у з’єднанні з будь-яким іншим абонентом телекомунікаційної мережі загального користування, службою або послугою, що надається у телекомунікаційній мережі загального користування іншим оператором, провайдером, окрім випадків, коли таке обмеження здійснюється за заявою споживача;

тарифікацію таких технологічних операцій, пов’язаних з отриманням послуг, як набір номера, отримання сигналу посилання виклику, тонового сигналу зайнятості, відбій з’єднання;

надання споживачем відомостей, не передбачених законодавством для укладення договору та надання послуг;

встановлення значення показників якості послуг, які гірші за визначені нормативно-правовими актами та нормативними документами у сфері телекомунікацій;

ускладнення порядку пред’явлення претензій та скарг з боку споживача;

обмеження конкуренції на ринках послуг;

умови, які ставлять сторони договору у нерівне становище, обмежують чи погіршують права споживача у порівнянні з визначеними законодавством;

інші положення, що суперечать законодавству.

Коли постачальник може відмовити у укладанні договору

(пункт 16  Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295)

Підстави для можливої відмови оператора, провайдера в укладені договору визначені п.16 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 N 295

Оператор, провайдер не має права відмовити споживачеві в укладенні договору, за винятком таких випадків:

відсутність технічної можливості забезпечення доступу до телекомунікаційної мережі оператора в зазначених споживачем місцях, крім випадку, коли на оператора відповідно до рішення НКРЗІ покладено обов’язки з розвитку та надання загальнодоступних послуг;

заборгованість абонента перед оператором, провайдером за надані послуги, що належним чином підтверджено документально;

невідповідність кінцевого обладнання абонента вимогам, встановленим цими Правилами;

ненадання необхідних для укладення договору документів, передбачених цими Правилами та іншими актами законодавства.

Кінцеве та/або інше обладнання споживача, яке підключається до телекомунікаційної мережі загального користування, повинно мати виданий в установленому порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій та/або використання радіочастотного ресурсу та бути включеним до переліку технічних засобів, що можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування, або Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, або застосування такого обладнання повинне бути погоджене з Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації в порядку, встановленому відповідно до законодавства.

Оператор, провайдер повинен інформувати споживача у доступній формі, в тому числі у письмовій формі на його запит, про перелік сертифікованого обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування для отримання послуг.

У разі відмови в укладенні договору оператор, провайдер повідомляє про це споживача із зазначенням причин відмови, зокрема в усній формі під час замовлення послуги, в письмовій формі на письмове звернення споживача протягом не більш як 20 календарних днів.

Що заборонено постачальнику під час укладання договору (внесення змін до нього)

(пункт 17  Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295)

Під час укладання договору (внесення змін до нього) операторові, провайдерові забороняється:

1) встановлювати обмеження у з’єднанні з будь-яким абонентом телекомунікаційної мережі загального користування або телекомунікаційної мережі іншого оператора, а також службами екстреної допомоги;

2) вимагати надання споживачем відомостей, не передбачених законодавством для укладення договору та надання послуг;

3) надавати без згоди споживача контент-послуги;

4) визначати такий порядок надання послуг, який може призвести до обмеження чи погіршення прав споживача або створення нерівних умов для сторін договору;

5) встановлювати значення показників якості послуг гірші, ніж ті, що визначені нормативно-правовими актами та нормативними документами у сфері телекомунікацій;

6) встановлювати інші вимоги, що суперечать законодавству.

Абонентський номер 

Питання щодо абонентського номера


Звертаємо увагу на коректне використання у публічному інформаційному просторі міжнародних форматів телефонних номерів, які належать до телекомунікаційної мережі загального користування України

 

Згідно вимог міжнародних договорів у сфері електрозв’язку та відповідно до рекомендації Міжнародного союзу електрозв’язку ITU-Т Е.164 для міжнародної ідентифікації мереж та абонентів телекомунікаційної мережі загального користування України повинен використовуватися код країни «380» (Country Code, СС).

Список присвоєних кодів країн (Country Code, СС) згідно Рекомендації ITU-Т Е.164 опубліковано в якості доповнення до Оперативного бюлетеня Міжнародного союзу електрозв’язку від 15.12.2016 № 1114, який розміщено на сайті МСЕ за посиланням.

Структура міжнародного номера Е.164:

де: CC (Country Code) – комбінація одної, двох або трьох цифр, які ідентифікують певну країну (код країни);

NDC (National Destination Code) – національний код призначення, що є комбінацією двох-трьох цифр, яка визначає належність номера до певної зони нумерації (області, м. Києва та м.Севастополя)  або до телекомунікаційної мережі оператора  рухомого (мобільного) зв’язку чи мережі оператора фіксованого зв’язку з негеографічним планом нумерації;

SN (Subscriber Number) – частина номера, яка ідентифікує абонента в певній телекомунікаційній мережі або зоні нумерації.

Приклади правильного написання номерів Національного плану нумерації України у міжнародному форматі:

для мереж фіксованого зв’язку відповідних зон нумерації:

+380 44 5154612;
+380 (44) 5154612;

для мереж рухомого (мобільного) зв’язку: 

+380 66 5154612;
+380 (66) 5154612;

для мереж фіксованого зв’язку з негеографічним планом нумерації:

+380 898 454612;
+380 (898) 454612,

де: «380» – міжнародний телефонний код України;
«44» – код зони нумерації м. Києва (перелік кодів зон нумерації визначено Національним планом нумерації України);
«66» – код мережі оператора рухомого (мобільного)зв’язку;
«898» – код мережі оператора міжміського фіксованого зв’язку з негеографічним планом нумерації.

Інформація щодо розподілу номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України розміщена на сайті НКРЗІ в рубриці «Виділений номерний ресурс» розділу «Телекомунікації» та оновлюється щомісячно.

Обладнання для отримання послуг