До уваги споживачів телекомунікаційних послуг!

Шановні споживачі телекомунікаційних послуг, під час замовлення та/або отримання послуг Ви маєте можливість захистити свої права та законні інтереси від дій недобросовісних суб’єктів господарювання.

Так, пройшло більше року з дня прийняття Верховною Радою України  Закону України від 18.09.2019 № 102-IX  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню» (далі – Закон), яким внесено зміни до Закону України «Про телекомунікації» та припинено ліцензування діяльності в зазначеній сфері.

Однією з новел цього Закону є зміни до частини першої статті 42 Закону України «Про телекомунікації», згідно з якими право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій суб’єкт господарювання набуває шляхом подання до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) Повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (далі – Повідомлення). Здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без подання Повідомлення забороняється.

На даний час деякі суб’єкти господарювання, всупереч вимогам Закону, так і не подали до НКРЗІ вказане Повідомлення, наслідком чого є їх відсутність в Реєстрі операторів провайдерів телекомунікацій, який ведеться НКРЗІ на виконання вимог Закону та розміщений на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

Водночас інформуємо, що згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про телекомунікації» споживач телекомунікаційних послуг (споживач) – юридична або фізична особа, яка потребує, замовляє та/або отримує телекомунікаційні послуги для власних потреб.

Також, згідно з частиною першою статті 32 Закону України «Про телекомунікації» споживачі під час замовлення та/або отримання телекомунікаційних послуг мають право, зокрема, на державний захист своїх прав, безпеку телекомунікаційних послуг, вибір оператора, провайдера телекомунікацій, вибір виду та кількості телекомунікаційних послуг, своєчасне і якісне одержання телекомунікаційних послуг.

Пунктом 15 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295, зокрема визначено, що до укладення договору та під час надання послуг оператор, провайдер зобов’язаний безоплатно надавати споживачеві для ознайомлення вичерпну інформацію про зміст, якість, вартість та порядок надання послуг, зокрема включення оператора, провайдера до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

З метою захисту власних прав та законних інтересів просимо споживачів (у тому числі тих, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів) звертати увагу на наявність в Реєстрі тих суб’єктів господарювання, що надають Вам телекомунікаційні послуги.

Крім того, в разі відсутності таких суб’єктів в Реєстрі, що спричинило шкоду Вашим, як фізичної особи, правам та законним інтересам Ви можете подати до НКРЗІ відповідне звернення, в якому просимо зазначати, які саме Ваші права та законні інтереси було порушено (не вичерпний перелік Ваших прав наведено у статті 32 Закону України «Про телекомунікації») та додавати (за наявності) відповідні підтверджуючі документи.