Універсальні послуги

(статті 62, 66 Закону України «Про телекомунікації», статті 1, 7- 9 Закону України «Про поштовий зв’язок», п. 9 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270)

До загальнодоступних телекомунікаційних послуг належать:

 – підключення кінцевого обладнання споживача  до  телекомунікаційних мереж  фіксованого  зв’язку загального користування (універсальний доступ),
– послуги фіксованого телефонного зв’язку в межах зони нумерації (місцевий телефонний зв’язок), а також виклик служб екстреної допомоги, послуги довідкових служб і зв’язку за допомогою таксофонів.

Загальнодоступні телекомунікаційні послуги можуть надаватися з використанням технологій проводового та/або безпроводового доступу.
Дзвінки з телекомунікаційних мереж фіксованого телефонного на телекомунікаційні мережі рухомого (мобільного) зв’язку не належать до загальнодоступних телекомунікаційних послуг.

Універсальні послуги поштового зв’язку – набір послуг поштового зв’язку загального користування встановленого рівня якості, які надаються усім користувачам на всій території України за тарифами, що регулюються державою.  

До універсальних послуг поштового зв’язку належать послуги з пересилання:
– поштових карток, листів, бандеролей, секограм – простих та рекомендованих;
– посилок без оголошеної цінності масою до 10 кілограмів. 

Державному регулюванню шляхом встановлення граничних або фіксованих тарифів підлягають:
1) тарифи на загальнодоступні послуги;

2) тарифи на надання в користування каналів електрозв’язку операторів телекомунікацій, з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг;
3) розрахункові такси за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг;
4) тарифи на надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій.

Тарифному регулюванню у сфері надання послуг поштового зв’язку підлягають виключно універсальні послуги  поштового зв’язку. 

Граничні тарифи на загальнодоступні послуги на період з 01 січня 2017 року затверджено рішенням НКРЗІ від 08.11.2016 № 589 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.11.2016 № 1489/29619. 

Граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв’язку затверджено рішенням НКРЗІ від 23.02.2017 № 97 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.03.2017 за № 373/30241.

ГРАНИЧНІ ТАРИФИ 
на загальнодоступні телекомунікаційні послуги на період з 01 січня 2017 року

Таблиця 1

Номер статті Позиція Види послуг Граничний (максимальний) розмір оплати без ПДВ (грн)
для підприємств, установ, організацій для фізичних осіб – підприємців для населення
бюджетних інших
1 2 3 4 5 6 7
Доступ до телекомунікаційних мереж загального користування (встановлення телефону)
1 абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу
1 Основного телефонного апарата, підключеного до окремої лінії 2 100-00 100-00 100-00 70-00
2 Основного телефонного апарата, підключеного за спареною схемою 2 100-00 100-00 100-00 70-00
3 Паралельного телефонного апарата у різних абонентів 2, 3 100-00 100-00 100-00 70-00
4 Телефонного апарата односторонньої дії 1, 2 100-00 100-00 100-00 58-33
5 Телефонного апарата колективного користування (у місцях спільного користування в комунальній квартирі з кожної сім’ї) 1, 2 х х х 58-33
6 Вечірнього телефону 1, 2, 3 х 100-00 100-00 58-33
7 Основного телефонного апарата терміном дії не більше трьох місяців 2 53-30 53-30 53-30 23-33
8 Переключення основного телефону абонентів відомчих АТС на автоматичні телефонні станції телефонної мережі загального користування операторів телекомунікацій за заявою абонента 100-00 100-00 100-00 70-00
9 Переключення телефону абонентів місцевих телефонних мереж з ініціативи оператора телекомунікацій безоплатно
10 Підключення обладнання циркулярного виклику до лінії діючого телефону 100-00 100-00 100-00 х
2 11 Підключення з’єднувальної лінії екстрених служб 333-33 333-33 333-33 х
1 При переключенні телефону односторонньої дії, колективного та вечірнього на основний телефон абонент доплачує різницю між діючими тарифами позицій 1, 2 та 4 – 6 статті 1. 
2 У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, застосовуються тарифи, як для юридичних осіб. 
3 При відключенні вечірнього і паралельного телефонів за заявою власника основного телефону плата за зворотне включення не справляється
Перевстановлення основного або паралельного телефонного апарата
3 абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу
12 В одному будинку 75-00 75-00 75-00 60-00
13 В інший будинок 100-00 100-00 100-00 70-00
Переоформлення договору на користування телефоном
4 абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу
14 При переїзді абонента на нове місце проживання у телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мережі одного оператора х х х 30-00
15 При переїзді абонента в телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мережі іншого оператора х х х 70-00
16 На члена сім’ї або на співвласника чи власника квартири за письмовою заявою абонента або в разі настання смерті абонента х х х 30-00
17 На члена сім’ї або співвласника чи власника квартири, якщо телефон було встановлено на пільгових умовах і абонент помер х х х 30-00
18 При одержанні заявником телефонізованої квартири в спадщину х х х 30-00
19 При передачі у найм (оренду) телефонізованих квартир (за поновлення попереднього договору після закінчення терміну оренди плата з орендодавця не справляється) х х х 30-00
20 Переоформлення квартирного телефону на службовий 100-00 100-00 100-00 х
21 Переоформлення службового телефону на квартирний х х х 30-00
22 На правонаступника реорганізованої юридичної особи, що залишився у телефонізованому приміщенні, за кожний основний телефонний апарат 30-00 30-00 30-00 х
23 Переоформлення телефону на нового власника за письмовою згодою абонента, який мав відповідно до законодавства додаткові права на користування та розпорядження телефонною лінією х х х 30-00

Таблиця 2

Номер статті Позиція Види послуг та плати Для підприємств, установ, організацій Для фізичних осіб – підприємців Для населення
бюджетних інших
без погодинної оплати місцевих розмов з погодинною оплатою місцевих розмов без погодинної оплати місцевих розмов з погодинною оплатою місцевих розмов без погодинної оплати місцевих розмов з погодинною оплатою місцевих розмов без погодинної оплати місцевих розмов з погодинною оплатою місцевих розмов
1 2 3 4 5 6 7
4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2
Абонентна плата за користування телефонним апаратом (за місяць)
5 абонентам місцевої телефонної мережі міст та райцентрів
24 За основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії (при бронюванні номера телефону та лінії у магістральному і розподільчому кабелі) 1, 2 51-51 46-30 55-97 50-62 55-96 50-62 40-93 39-31
25 За кожну секунду розмови для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт х 0-00075 х 0-00075 х 0-00075 х 0-00075
26 За телефон колективного користування (з кожної родини комунальної квартири) 1, 2 х х х х х х 20-47 х
27 За основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою 1, 2 41-21 37-04 44-77 40-49 44-77 40-49 32-74 31-45
28 За спарений телефон, встановлений у комунальній квартирі, з кожної родини 1, 2 х х х х х х 16-37 х
29 За паралельні телефонні апарати, які встановлені у різних абонентів (з кожного абонента) 1, 2, 3 30-91 х 33-58 х 33-58 х 24-56 х
30 За вечірній телефон 1, 2, 3 х х 27-98 25-31 27-98 25-31 20-47 19-66
31 За телефон односторонньої дії 1, 2 25-76 23-15 27-98 25-31 27-98 25-31 20-47 19-66
абонентам місцевої телефонної мережі сіл та селищ міського типу, за винятком райцентрів
32 За основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії (при бронюванні номера телефону та лінії у магістральному і розподільчому кабелі) 1, 2 44-70 39-26 48-52 42-48 48-52 42-48 34-74 33-12
33 За кожну секунду розмови для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт х 0-00043 х 0-00043 х 0-00043 х 0-00043
34 За телефон колективного користування (з кожної родини комунальної квартири) 1, 2 х х х х х х 17-37 х
35 За основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою 1, 2 35-76 31-41 38-81 31-63 38-81 31-63 27-79 26-50
36 За спарений телефон, встановлений у комунальній квартирі, з кожної родини1, 2 х х х х х х 13-90 х
37 За паралельні телефонні апарати, які встановлені у різних абонентів (з кожного абонента) 1, 2, 3 26-82 х 29-10 х 29-10 х 20-84 х
38 За вечірній телефон 1, 2, 3 х х 24-25 21-23 24-25 21-23 17-37 16-56
39 За телефон односторонньої дії 1, 2 22-35 19-63 24-25 21-23 24-25 21-23 17-37 16-56
1 У рахунок абонплати надається 10000 нетарифікованих секунд загальної тривалості місцевих розмов для всіх категорій споживачів при погодинній оплаті місцевих розмов незалежно від способу підключення. 
2 У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, застосовуються тарифи, як для юридичних осіб. 
3 При відключенні вечірнього і паралельного телефонів за заявою власника основного телефону плата за період відключення не справляється
6 40 Плата за з’єднувальну лінію екстрених служб 20-55 х 36-02 х 36-02 х х х
7 41 За кожну секунду розмови з автоматизованих переговорних пунктів (АПП) х х х 0-00166
Покілометрова плата (у розрахунку на рік)
8 42 За кожний кілометр фактичної довжини абонентської лінії від абонента до межі населеного пункту, якщо телефон установлений за межею населеного пункту і підключений до АТС цього населеного пункту, незалежно від способу підключення телефону. 32-30 32-30 32-30 8-38
Примітка. Покілометрова плата сплачується додатково до абонентної плати за користування телефоном. За лінію, створену апаратурою ущільнення, покілометрова плата не справляється
__________ 
Примітки:
1. Тарифи, установлені для бюджетних підприємств, установ, організацій, застосовуються на підставі довідки фінансових органів про повне фінансування підприємств, установ, організацій за рахунок бюджетних коштів. Цими тарифами користуються видавництва відповідно до Закону України “Про видавничу справу” та Українське національне інформаційне агентство України (Укрінформ) у частині, що стосується виконання державного замовлення. 
Державні та комунальні телерадіоорганізації, редакції державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємства зв’язку, що їх розповсюджують, користуються послугами телефонного зв’язку за тарифами, установленими для бюджетних організацій, на підставі документів чи завірених в установленому законодавством порядку їх копій, що підтверджують фактичне здійснення відповідної діяльності.
2. Оператори мають право знижувати Граничні тарифи, але не нижче рівня собівартості відповідної послуги.

ГРАНИЧНІ ТАРИФИ 
на універсальні послуги поштового зв’язку

Таблиця 1

Номер статті Позиція Вид відправлення Граничні тарифи без ПДВ (грн)
непріоритетні пріоритетні
1 2 3 4 5
Пересилання поштових відправлень у межах України
Лист, поштова картка
1 1 Прості
масою до 20 г включно 4,00 5,20
понад 20 до 50 г 5,00 6,50
понад 50 до 100 г 5,80 7,50
понад 100 до 250 г 8,80 11,40
понад 250 до 500 г 12,80 16,60
понад 500 до 1000 г 21,50 28,00
понад 1000 до 2000 г 36,80 47,80
Бандероль
2 2 Проста
масою до 100 г включно 5,80 7,50
понад 100 до 250 г 8,80 11,40
понад 250 до 500 г 12,80 16,60
понад 500 до1000 г 21,50 28,00
понад 1000 до 2000 г 36,80 47,80
за наступні повні і неповні 1000 г 18,40 23,90
Номер статті Позиція Вид відправлення непріоритетні пріоритетні
для організацій для населення
1 2 3 4 5
4.1 4.2
Рекомендоване відправлення
3 3 За кожне рекомендоване відправлення (картка, лист, бандероль) понад плату за масу відповідно до статей 1, 2, 5 4,00 4,00 4,00
Номер статті Позиція Вид відправлення за посилку за 1 кг
1 2 3 4 5
Посилка без оголошеної цінності масою до 10 кг1, 2
4 4 Пересилання:
у межах області 7,00 3,00
у межах України 8,00 4,00
Пересилання вітчизняної продукції книговидавництва3
Номер статті Позиція Вид відправлення непріоритетні
1 2 3 4
Бандероль
5 5 Проста
масою до 500 г 11,50
понад 500 до1000 г 19,40
понад 1000 до 2000 г 33,10
за кожні наступні повні і неповні 1000 г 16,60
Номер статті Позиція Вид відправлення за посилку за 1 кг
1 2 3 4 5
Посилка без оголошеної цінності масою до 10 кг1, 2
6 6 Пересилання:
у межах області 6,30 2,70
у межах України 7,20 3,60
1 За повернення або досилання реєстрованих поштових відправлень у межах України, крім рекомендованих, з відправників (адресатів) справляється плата за масу відправлення згідно з чинними тарифами. 
2 Вартість пересилання визначається шляхом додавання до фіксованого тарифу за посилку (графа 4 позиції 4 статті 4; графа 4 позиції 6 статті 6) тарифу за кілограм її фактичної маси (графа 5 позиції 4 статті 4; графа 5 позиції 6 статті 6). 
3 Тарифи застосовуються тільки в разі укладання договору про пересилання вітчизняної продукції книговидавництва між підприємством поштового зв’язку (філіями, відокремленими підрозділами) та суб’єктами видавничої справи та за наявності свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції та підтвердження уповноваженого органу, що продукція книговидавництва вироблена саме на території України

Таблиця 2

Номер статті Позиція Вид відправлення Граничні тарифи без ПДВ 
(дол. США)
наземним транспортом (непріоритетні) авіатранспортом 
(пріоритетні)
1 2 3 4 5
Пересилання поштових відправлень до іноземних держав1
Секограма
1 1 Масою до 100 г включно х 0,18
понад 100 до 250 г х 0,44
понад 250 до 500 г х 0,88
понад 500 до 1000 г х 1,76
понад 1000 до 2000 г х 3,52
за наступні повні і неповні 1000 г х 1,76
Лист, поштова картка
2 2 Прості
масою до 20 г включно 0,60 0,70
понад 20 до 50 г 0,80 0,90
понад 50 до 100 г 1,00 1,40
понад 100 до 250 г 1,80 2,80
понад 250 до 500 г 3,40 5,10
понад 500 до 1000 г 6,60 8,60
понад 1000 до 2000 г 12,00 14,30
Бандероль
3 3 Проста
масою до 100 г включно 1,00 1,40
понад 100 до 250 г 1,80 2,80
понад 250 до 500 г 3,40 5,10
понад 500 до 1000 г 6,60 8,60
понад 1000 до 2000 г 12,00 14,30
за наступні повні і неповні 1000 г 6,00 7,15
4 4 За кожне рекомендоване відправлення понад плату за масу відповідно до статей 1, 2, 3 2,00
Посилка без оголошеної цінності2
Номер статті Позиція Країна призначення3 за посилку за 1 кг
авіатранспортом наземним  (комбінованим  SAL) 
транспортом
1 2 3 4 5 6
5 5 Азербайджан 12,00 2,80 2,60
Білорусь 9,20 2,50 2,00
Вірменія 13,70 2,45 2,05
Грузія 11,20 3,00 2,80
Казахстан 9,90 4,45 2,50
Киргизстан 9,90 3,30 2,30
Молдова 13,00 2,80 2,50
Таджикистан 8,70 3,25 2,20
Туркменістан 7,75 2,85 1,95
Узбекистан 14,00 3,60 2,65
Росія 15,70 3,50 2,15
Східна Європа 13,70 2,50 2,10
Центральна, Північна Європа 16,50 2,80 2,20
Західна Європа 16,40 3,30 2,10
Центральна Азія, Близький Схід 14,00 2,60 2,00
Північна Америка 10,80 5,80 3,30
Східна Азія 12,00 7,10 3,60
Африка, Південна і Центральна Америка 14,50 7,00 5,50
Австралія та Океанія 10,40 11,50 6,00
Розподіл іноземних держав та територій за тарифними зонами
Номер Країна призначення Номер Країна призначення
1 2 3 4
Східна Європа
1 Албанія 10 Сербія
2 Болгарія 11 Словаччина
3 Боснія і Герцеговина 12 Словенія
4 Естонія 13 Угорщина
5 Латвія 14 Хорватія
6 Литва 15 Чехія
7 Македонія 16 Чорногорія
8 Польща 17 Югославія
9 Румунія
Центральна / Північна Європа
1 Австрія 6 Норвегія
2 Греція 7 Фінляндія
3 Данія 8 Швейцарія
4 Ліхтенштейн 9 Швеція
5 Німеччина
Західна Європа
1 Андорра 10 Канарські Острови (Іспанія)
2 Бельгія 11 Люксембург
3 Ватикан 12 Мальта
4 Великобританія 13 Монако
5 Гібралтар 14 Нідерланди
6 Ірландія 15 Португалія
7 Ісландія 16 Сан-Марино
8 Іспанія 17 Фарерські Острови
9 Італія 18 Франція
Центральна Азія /Близький Схід
1 Афганістан 12 Кувейт
2 Бахрейн 13 Ліван
3 Дієго-Гарсія 14 Мальдіви
4 Ізраїль 15 Об’єднані Арабські Емірати
5 Індія 16 Оман
6 Ірак 17 Пакистан
7 Іран 18 Палестинські території
8 Йорданія 19 Саудівська Аравія
9 Ємен 20 Сирія
10 Катар 21 Туреччина
11 Кіпр 22 Шрі-Ланка
Північна Америка
1 Гренландія 3 США (з Аляскою і Гаваями)
2 Канада
Східна Азія
1 Бангладеш 12 Монголія
2 Бруней 13 М’янма (Бірма)
3 Бутан 14 Непал
4 В’єтнам 15 Папуа – Нова Гвінея
5 Гонконг 16 Південна Корея (Республіка Корея)
6 Індонезія 17 Північна Корея (Корейська НДР)
7 Камбоджа 18 Сінгапур
8 Китай 19 Тайвань
9 Лаос 20 Таїланд
10 Макао (Аоминь) 21 Філіппіни
11 Малайзія 22 Японія
Африка / Південна та Центральна Америка
1 Алжир 57 Коморські Острови
2 Американські Віргінські Острови 58 Лівія
3 Ангілья 59 Маврикій
4 Ангола 60 Мавританія
5 Антигуа і Барбуда 61 Мадагаскар
6 Антильські Острови (Нідерланди) 62 Майотта
7 Аргентина 63 Малаві
8 Аруба 64 Малі
9 Асунсьйон 65 Маріанські Острови
10 Багамські Острови 66 Марокко
11 Барбадос 67 Мартініка
12 Беліз 68 Мексика
13 Бенін 69 Мозамбік
14 Бермудські Острови 70 Монтсеррат
15 Болівія 71 Намібія
16 Ботсвана 72 Нігер
17 Бразилія 73 Нігерія
18 Британські Віргінські Острови 74 Нікарагуа
19 Буркіна-Фасо 75 Острів Святої Єлени (Брит.)
20 Бурунді 76 Острови Теркс і Кайкос (Брит.)
21 Венесуела 77 Панама
22 Габон 78 Парагвай
23 Гаїті 79 Перу
24 Гайана 80 Південно-Африканська Республіка
25 Гамбія 81 Пуерто-Ріко
26 Гана 82 Реюньйон
27 Гваделупа 83 Руанда
28 Гватемала 84 Сайпан
29 Гвінея 85 Сальвадор
30 Гвінея-Бісау 86 Сан-Томе і Принсіпі
31 Гондурас 87 Свазіленд
32 Гренада 88 Сейшельські Острови
33 Домініка 89 Сенегал
34 Домініканська Республіка 90 Сент-Вінсент і Гренадіни
35 Джибуті 91 Сент-Кітс і Невіс
36 Еквадор 92 Сент-Люсія
37 Екваторіальна Гвінея 93 Сен-Мартен
38 Еритрея 94 Сен-П’єр і Мікелон
39 Ефіопія 95 Сомалі
40 Єгипет 96 Судан
41 Заїр 97 Суринам
42 Замбія 98 Сьєрра-Леоне
43 Західна Сахара 99 Танзанія
44 Зімбабве 100 Того
45 Кабо-Верде 101 Тринідад і Тобаго
46 Кайманові Острови (Брит.) 102 Туніс
47 Камерун 103 Уганда
48 Кенія 104 Уругвай
49 Колумбія 105 Фолклендські (Мальвінські) Острови
50 Конго 106 Французька Гвіана
51 Коста-Рика 107 Французькі Антильські Острови
52 Кот-д’Івуар 108 Центральноафриканська Республіка
53 Куба 109 Чад
54 Кюрасао 110 Чилі
55 Лесото 111 Ямайка
56 Ліберія
Австралія / Океанія
1 Австралія 15 Норфолк (Австрал.)
2 Американське Самоа 16 Острів Кука
3 Антарктика 17 Острів Пасхи
4 Вануату 18 Острів Різдва (Австрал.)
5 Гуам 19 Палау
6 Західне Самоа 20 Піткерн (Брит.)
7 Кірибаті 21 Соломонові Острови
8 Кокосові (Кілінг) Острови 22 Токелау (Юніон)
9 Маршаллові Острови 23 Тонга
10 Мідвей (атол) 24 Тувалу
11 Науру 25 Уолліс і Футуна, острови
12 Ніуе 26 Федеративні Штати Мікронезії
13 Нова Зеландія 27 Фіджі
14 Нова Каледонія 28 Французька Полінезія
1 Оплата проводиться в національній валюті України. Розмір оплати визначається із застосуванням курсу гривні до іноземної валюти, що встановлюється Національним банком України, на дату надання послуги. 
2 Вартість пересилання посилки до іноземних держав визначається шляхом додавання до фіксованого тарифу за посилку (графа 4 позиції 5 статті 5) тарифу за кілограм її фактичної ваги (графа 5 або 6 позиції 5 статті 5). 
3 Тарифи застосовуються згідно з розподілом іноземних держав та територій за тарифними зонами
__________ 
Примітки:
1. Рівень Граничних тарифів може бути знижений не більш як на 40 відсотків, але не нижче собівартості. 
2. У Граничних тарифах ураховано вартість бланків, які використовуються при наданні універсальних послуг поштового зв’язку. 
3. У межах України згідно з чинним законодавством безоплатно пересилаються поштові відправлення (непріоритетні): прості листи масою до 20 грамів і поштові картки, відправниками та адресатами яких є військовослужбовці строкової служби; посилки з одягом військовослужбовців строкової служби, що відправляються в установленому порядку військовими частинами; секограми (крім тих, що перевозяться авіатранспортом). Оплата послуг з пересилання у межах України простих листів масою до 20 грамів та поштових карток, відправниками та адресатами яких є військовослужбовці строкової служби, а також посилок з одягом військовослужбовців строкової служби здійснюється за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, передбачених на утримання відповідних бюджетних установ.