Припинення отримання послуг

Припинення надання послуг – остаточне припинення оператором, провайдером надання споживачеві послуг внаслідок припинення дії чи зміни умов договору в частині скорочення переліку послуг, а також у випадках, встановлених законом.
Тимчасове припинення надання послуг – припинення оператором, провайдером надання споживачеві послуги (послуг) на період та у випадках, встановлених законодавством та/або договором, із забезпеченням технічної можливості поновлення їх надання.

 

Порядок скорочення переліку послуг, тимчасового припинення або припинення їх надання визначено пунктами 52-56 Правил.

 

Припинення надання послуг (послуги) може здійснюватися:

1) за письмовою заявою абонента у строк, що не перевищує семи календарних днів з моменту отримання оператором заяви, якщо більший строк не зазначений у заяві, крім перенесення абонентського номера;

2) за ініціативою оператора, провайдера у разі:

  •   непогашення заборгованості з оплати послуг у строк, зазначений у попередженні оператора, провайдера;
   •   коли абонент протягом не менш як трьох місяців з моменту активації картки та/або останнього сеансу отримання послуги не користувався послугами, на які не нараховується щомісячна плата та які потребують постійного використання додаткових ресурсів телекомунікаційних мереж (для послуг рухомого (мобільного) зв’язку), за умови попередження абонента не менш як за десять робочих днів;     •   зафіксованого відповідно до законодавства факту порушення споживачем вимог підпунктів 2-5, 9, 13 і 14 пункту 36 цих Правил;
     •   порушення умов договору у випадках і порядку, визначених договором відповідно до законодавства;
     •   припинення діяльності з надання послуг з попередженням НКРЗІ і споживачів не пізніше ніж за три місяці до припинення